TILKNYTNINGSMULIGHETER TIL FLEXPERIENCE

Flexperience skal gjøre hverdagen lettere for rådgivere som ønsker å være selvstendige, men samtidig ønsker å være tilknyttet et profesjonelt fellesskap. Et fellesskap som blant annet tilfører rådgiverne oppdrag, tilbyr faglig og sosialt fellesskap, samt økonomiske tjenester. Vi tilbyr to alternative tilknytningsformer for rådgivere som tilfredsstiller Flexperience krav til kompetanse, erfaring, arbeids- metoder og etiske standarder:

  • Fast tilknytning gjennom årsavtaler

    Rådgivere får en nær tilknytningsform hvor man eksklusivt representerer Flexperience AS utad,men driver en egen selvstendig virksomhet. Rådgivere med denne tilknytning gis prioritet ved oppdrag.

  • Oppdragsbasert tilknytning

    Rådgivere eller samarbeidspartnere får tilbud om oppdrag, og kan kjøpe tjenester for å forenkle driften og øke lønnsomheten i egen virksomhet.