Styret

Bjørn Nervik
Gunnar Reitan
Hans Jørgen Blomseth
Knut Olav Lian
Steinar Skjerdingstad