Styrearbeid

Flere av våre rådgivere har lang erfaring fra styrearbeid. Fra internasjonale hotellkjeder til banksammenslutninger og bransjefore- ninger, samt små og mellomstore bedrifter. Vi kan bistå dere i utvelgelsen, eller dere kan selv finne den som er interessant for dere under Finn rådgiver/styremedlem.