Restrukturering

Til omfattende restrukturering av bedrifter kreves erfaring innen flere fagområder. Vi har faglig tyngde til å finne de rette innfallsvinkler, lede hele prosesser eller prosjekter, og samtidig ha rådgivere som kan bidra innenfor ulike deler av verdikjeden.

  • Rådgivning ved kjøp og salg av virksomhet
  • Fusjonsrådgivning
  • Refinansieringsbistand
  • Finansiell planlegging og strukturering
  • Juridisk og skattemessig rådgivning