Rekruttering /avvikling av ansettelsesforhold

Vi tar hånd om hele eller deler av rekrutteringsprosessen, inkludert å utarbeide grundige kravspesifikasjoner, gjennomføre intervjuer, personlighetstester og grundige referanseundersøkelser. Vi har erfaring fra ansettelse av toppledere, selgere, mellomledere og ledere innenfor offentlig sektor, blant annet ved store sykehus.

Avvikling av ansettelsesforhold er også en del av lederansvaret. Vi kan delta som rådgivere både strategisk, juridisk og etisk.