Markedsføring/Profilering

Våre rådgivere har spesielt fokus på at markedsføringsaktiviteter skal utløse salg og være effektiv salgsstøtte for selgerkorpset. Feil bruk av økonomiske ressurser kan få store konsekvenser. Vi har erfarne rådgivere som kan senke risikoen for at så skjer.