KORTTIDSLEDELSE

I kortere tidsrom trenger noen bedrifter/organisasjoner, av ulike årsaker, ledere som kjapt kan gå inn som personalledere, økonomiledere, salgsledere, arbeidende styreledere eller daglig ledelse. Vi tar sikte på å ha et godt utvalg av kompetente og erfarne ledere på ulike fagområder og nivå.