Korttidsengasjement

I Flexperience knytter vi til oss attraktive, erfarne rådgivere som ønsker mer fleksible arbeidsformer og bedre økonomiske betingelser. 

Bjørn Nervik
Frank Georg Forseth
Gunnar Reitan
Ingrid Braate Prillard
Knut Olav Lian
Ole M Sanne
Stig Erlid