Konfliktløsning

Det kan spares mye energi og kostnader dersom bedriften tidlig benytter rådgivere som ser gode løsninger, og har erfaringer som sikrer at konsekvensen av konfliktene blir minst mulig.