Intern Kommunikasjon /personalsamtaler

Å kommunisere effektivt med ulike typer mennesker, og ikke minst få effekt av medarbeidersamtaler og andre formelle samtaler, er noe flere av våre rådgivere har jobbet mye med, både som ledere og rådgivere.