HR Businesspartner

Å finne de rette menneskene til ulike roller, beholde de viktigste over lengre tid, samt skape den ideelle kultur internt som bidrar til en planlagt lønnsomhetsutvikling, er blant ledelsens hovedutfordring. Vi kan både lede og bidra som rådgivere i alle prosesser som har med menneskene i bedriften å gjøre.

 • Rekruttering /avvikling av ansettelsesforhold les mer

  Vi tar hånd om hele eller deler av rekrutteringsprosessen, inkludert å utarbeide grundige kravspesifikasjoner, gjennomføre intervjuer, personlighetstester og grundige referanseundersøkelser. Vi har erfaring fra ansettelse av toppledere, selgere, mellomledere og ledere innenfor offentlig sektor, blant annet ved store sykehus.

  Avvikling av ansettelsesforhold er også en del av lederansvaret. Vi kan delta som rådgivere både strategisk, juridisk og etisk. 

 • Personalutvikling les mer

  Vår erfaring som ledere er at planmessig personalutvikling er et godt virkemiddel for å beholde og motivere medarbeiderne. Som rådgivere kan vi sette opp alt fra skreddersydde treningsopplegg innenfor rene prestasjonsområder/prestasjonsgrupper, samt delta i strategiprosesser for å utvikle medarbeidernes bidrag til å bedre lønnsomheten. 

 • Intern Kommunikasjon /personalsamtaler les mer

  Å kommunisere effektivt med ulike typer mennesker, og ikke minst få effekt av medarbeidersamtaler og andre formelle samtaler, er noe flere av våre rådgivere har jobbet mye med, både som ledere og rådgivere.

 • Konfliktløsning les mer

  Det kan spares mye energi og kostnader dersom bedriften tidlig benytter rådgivere som ser gode løsninger, og har erfaringer som sikrer at konsekvensen av konfliktene blir minst mulig.

 • Organisasjons- kulturutvikling les mer

  I flere organisasjoner og bedrifter står ”kulturen” i veien for både trivsel, produktivitet og lønnsomhetsutvikling. Gjennom personlige erfaringer har flere av våre rådgivere funnet en metodikk for effektiv tilpasning av kulturen. 

  Vi bidrar også til å organisere virksomheten mest mulig hensiktsmessig, tilpasset strategier og mål.