HR

Vår HR-bistand har selvfølgelig som fokus at bedriften skal øke lønnsomheten både på kort og lang sikt. Se HR Business Partner. 2.1.1.3