FRISENIORER + 55

Flexperience skal i tillegg til å organisere markeds -og salgsarbeid for erfarne rådgivere, også gi personer over 55 år, som har gått ut av sine faste stillinger, muligheten til å opprettholde et aktivt arbeidsliv. For eksempel som rådgivere i fleksible prosjekter med hensyn til omfang og varighet gjennom:

  • Egne selskap 
  • Korttidsengasjement

For +55 vil vi også bistå med:

  • Selskapsetablering og bedriftsrådgivning 
  • Skatterådgivning 
  • Økonomiske og administrative funksjoner 
  • Formidling av oppdrag
  • Faglig og sosialt fellesskap