FORDELER FOR RÅDGIVERE

Fordelene ved å være tilknyttet Flexperience:

 • Markedsførings- og profileringsbistand
 • Oppdragsformidling 
 • Fordelaktige innkjøpsavtaler 
 • Administrative og økonomiske tjenester 
  • Fakturering/inkasso
  • Regnskap
  • Finansieringsbistand
  • Andre administrative tjenester
 • Fakturering/inkasso
 • Regnskap 
 • Finansieringsbistand 
 • Andre administrative tjenester 
 • Skatterådgivning 
 • Felles events og samlinger av faglig og salgsmessig art 
 • Lønnsomhetsutvikling ved å kunne øke inntjeningen på bestående kunder og ved formidling til andre rådgivere 
 • Mulighet for medeierskap