ETISKE STANDARDER

Kundens interesser går foran alt. Det er det viktigste prinsippet i vårt rådgivningsarbeid. Det betyr ikke at vi vil snakke kunden etter munnen, men at vi gjennom stort engasjement og profesjonell dyktighet, skal gjøre hva vi kan for at kunden skal oppnå best mulig resultat.

Uavhengighet og objektivitet. Vi skal ikke ha avtaler med, eller relasjoner til, en tredje part som gjør at vår rådgivning ikke er hundre prosent uavhengig eller objektiv til kundens beste.

Ubetinget konfidensialitet. Et nært og åpent samarbeid med kunder er avhengig av høy tillit. Kunden må kunne stole på at all informasjon som deles i forbindelse med rådgivning og mentorvirksomhet blir behandlet konfidensielt.

Faglig integritet. Vi skal aldri ta på oss oppdrag innenfor områder der vi ikke har erfaring fra før. Vi tar på oss oppdrag der rådgiver har lang bransjeerfaring eller stor nok kunnskap til å bidra til gode løsninger på faglige problemstillinger.

Økonomisk redelig. Våre honorarer og priser på tjenester skal være redelige. Vi skal være konkurransedyktig, men vil ikke benytte pris som viktigste salgsargument. Vi skal i alle oppdrag opptre slik at fakturering ikke skal bli et diskusjonstema med kunden i etterkant. Alle endringer i oppdrag og tjenester skal avtales underveis i oppdraget.