Bransjeerfaring - Liste over bransjer vi har erfaring fra

Flere bransjer er så spesielle at rådgivere som skal bidra til lønnsomhetsutvikling, innenfor en stram tidsramme, bør ha erfaring fra bransjen på strategisk nivå. Våre rådgivere har til sammen bakgrunn fra følgende bransjer:

 • Engineering
 • Bank 
 • Bil 
 • Transport 
 • Eiendom 
 • Energi 
 • Offshore 
 • Produksjon/industri 
 • Teknologi
 • Offentlig sektor
 • Organisasjoner 
 • Turisme/reiseliv 
 • Handel, butikk og annen salgsvirksomhet 
 • Tjenesteytende næringer